Postaráme sa o:

  • registrácia zamestnancov
  • spracovanie podkladov pre výpočet miezd, odvodov a zrážok
  • plán dovoleniek
  • výpočet miezd, odvodov a zrážok
  • spracovanie a odoslanie výkazov
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • spracovanie výstupov zo spracovaných miezd (výplatné pásky a listiny, mzdové listy zamestnancov)

Zaujala Vás naša ponuka?

Kontaktujte nás Späť na Služby