Postaráme sa o:

  • hlavná kniha
  • analytická evidencia
  • evidencia majetku
  • evidencia pohľadávok a záväzkov
  • zostavenie súvahy
  • zostavenie výkazu zisku a strát
  • vypracovanie daňového priznania

Zaujala Vás naša ponuka?

Kontaktujte nás Späť na Služby